Mirochovské plesání – 10. 6. 2023 – program

Mirochovské plesání – 10. 6. 2023 – se blíží.  

MP par

Program a pravidla

13:00 – Slavnostní zahájení a uvítání, registrace olympijských závodníků. Olympijskými hrami vás provede náš skvělý moderátor.

Registrace je bezplatná, lze ji provést online na zasláním vyplněné registrační karty, kterou si můžete stáhnout zde: Registrace – OH nebo na místě po dobu konání OH (registraci účastníků do 10 let potvrzuje i doprovod).

13:15 – 16:15 – registrovaným účastníkům se hodnotí výsledky dosažené v 5 disciplínách. Stanoviště jednotlivých disciplín budou označeny balónky v barvě každé disciplíny dle registrační karty a každá má svého rozhodčího. Výsledky absolvovaných disciplín zaznamená rozhodčí a účastník do své karty. Pokyny rozhodčího jsou závazné a účastníci i jejich doprovod jsou povinni je v zájmu zajištění bezpečnosti a hladké organizace her respektovat. Dotazy k pravidlům jednotlivých disciplín i k počtu soutěžních bodů zodpovídají jednotliví rozhodčí či moderátor dne.

Mezi jednotlivými disciplínami budou účastníkům i jejich doprovodu k dispozici odpočinkové zóny (označené bílými balónky) – malování na obličej, tvoření papírových klobouků, fotbálek, ping-pong, lezecká stěna s kvalifikovaným instruktorem, a ostatní zázemí parku Čiperák (míče, badminton, švihadla, trampolína, houpačky, pískoviště, dětská chaloupka).

16:30 – 17:00 – vyhlášení vítězů a předání cen v jednotlivých kategoriích. Za umístění na bodovaném pořadí v jednotlivých disciplínách se získávají soutěžní body. Vítězem v každé kategorii se stává účastník s nejvyšším počtem získaných soutěžních bodů. Vítězem je samozřejmě již nyní každý účastník, proto drobná cena nemine žádného z nich.

17:00 – 17: 15 – Slavnostní zahájení taneční zábavy. Účast na taneční zábavě je bezplatná a dobrovolná. Tančit se bude venku (povrch krytá část – tráva, povrch nekrytá část – hřiště Čiperák – mlatový povrch). O hudbu k taneční zábavě se postará náš skvělý DJ.

17:15 – 21:30 –  Taneční zábava a registrace klobouků do soutěže. Registrace klobouků je bezplatná, dobrovolná, nepovinná, k účasti na taneční zábavě nevyžadovaná. Vícečlenná odborná porota (jejíž složení bude odhaleno při vyhlášení) bude po celou dobu taneční zábavy hodnotit tančící registrované klobouky.

Pravidla hodnocení: 

  1. Pravidla ohledně klobouků nejsou stanovena. Kloboukem rozumíme jakoukoli pokrývku hlavy (klobouk, baret, čepice, čelenka, šátek, atd.). Mohou být či nemusí koupené, vyrobené, formální, malé nebo velké, provokativní, mluvící či prskající (nesmí však přehlušit naši hudbu nebo ohrožovat bezpečnost ostatních). Porota musí poznat, že jde o soutěžící klobouk, tudíž se při účasti na soutěži musí dotýkat alespoň v jednom svém bodě hlavy (krk nebo zavěšený klobouk na vlasech pod ušima za „hlavu“ nepovažujeme, uši považujeme za dostatečného prostředníka dotyku klobouku s hlavou, shodně co nos pro odvážlivce).
  2. Klobouky dětská kategorie (do 15 let) – v jedné z odpočinkových zón při olympijských hrách budou k dispozici potřeby pro vytvoření vaší vlastní papírové čepice/klobouku pro plesání.
  3. Registraci je možné provést po celou dobu taneční zábavy u moderátora dne. Ovšem čím pozdější registrace, tím kratší čas na posouzení odbornou porotou. Registrovaný klobouk obdrží malé soutěžní číslo, které bude nutné umístit na klobouk. Upozorňujeme, že soutěžní číslo obdrží každý klobouk pouze jednou. V případě jeho ztráty nezaniká účast v soutěži.
  4. Porota hodnotí pouze správně nasazené registrované klobouky tančící v tanečním prostoru v době od 17:15 do 21:30. Porota hodnotí pouze klobouky, nikoli tanec.

19:45 – 20:00 – vyhlášení vítězných klobouků v dětské kategorii

21:30 – 22:00 – vyhlášení vítězných klobouků. Porota přiřazuje soutěžní body jednotlivým kloboukům dle jejich registračních čísel a vyhlášeno bude také pouze příslušné registrační číslo soutěžního klobouku. Převzetí ceny bude umožněno pouze osobě s nasazeným vyhlášeným kloboukem. Registrační číslo nebude nutné předložit k převzetí ceny, nemusí být umístěno ani na klobouku.

Občerstvení zajišťuje Pizza u babičky. Letos se můžete těšit mimo pizzy a výborného Postřižinského piva i na některé nové vychytávky. A protože můžeme s radostí oznámit, že se osobně plesání zúčastní i naše proslulá čiperná babička, máte možnost si mimo pravidelnou nabídku zajistit i jednu z jejích nádherných „zobacích“ mís sestavenou přesně dle vašich chutí (na výběr: výběrové uzeniny a sýry, čerstvé pečivo, zelenina, aspik). Rezervaci zobací mísy proveďte prosíme s předstihem na Děkujeme.

Bezpečnostní a jiná opatření

  1. Mějte své děti vždy pod dozorem. Park Čiperák je velký a přehledný, na své ratolesti tak uvidíte. Nikdy za žádných okolností je však nenechejte samotné běhat v prostoru parkoviště nebo za kamennou zídkou u dětské chaloupky (jsou to již prostory blízko přilehlé komunikace a nemuseli byste je včas doběhnout).
  2. Hlídejte si prosím své věci. Není v našich silách uhlídat je za vás. Hlídaná šatna není k dispozici.
  3. Parkování na místě je možné, bezplatné, avšak omezené. Nejste-li z daleka, zkuste třeba kolo.
  4. Právní předpisy ČR ani Městyse Chlumu u Třeboně neumožňují výjimku z nočního klidu dne 10. 6. 2023 v části obce Mirochov. Noční klid začíná v 22:00 hod.
  5. Pokyny moderátora dne, rozhodčích a instruktorů jsou závazné a jejich nerespektování nás může nutit účast jednotlivých účastníků ukončit, případně ukončit akci samou.
  6. Změny programu a pravidel vyhrazeny.

Věříme, že vám výše uvedené informace a pravidla zpříjemní přípravu i účast samou na Mirochovském plesání 2023. Budeme se na Vás těšit a za celý spolek Čiperák, z.s. Vám přejeme příjemnou zábavu v nádherné části Městyse Chlumu u Třeboně, Mirochov.

Čiperák, z.s.