Sbírejte babičky

Věrnostní program „Sbírejte babičky“ je opět zde.

Pravidla

I. Nárok na slevu

1. Za nákup každé jedné pizzy Vám dáme do kartičky razítko babičky. Platnou kartičku pro razítka babiček si můžete stáhnout zde.

2. Předložením kartičky s plným počtem babiček získáváte nárok na slevu ve výši ceny nejlevnější z objednaných pizz.

II. Doplňující podmínky programu (prosíme věnujte pozornost)

1. Razítka babiček můžete získat v období od 1. 10. do 30. 5. každého kalendářního roku.
2. Nárok na slevu lze uplatnit po celý rok.
3. Nárok na slevu lze uplatnit pouze oproti předání originálu platné kartičky s plným počtem originálních razítek babiček.
3. Nárok na slevu lze uplatnit pouze v případě objednávky dvou a více pizz.

III. Výhrada

Pizza u babičky si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout slevu v případě, je-li pochybnost o pravosti jakéhokoliv razítka.

IV. Trvání programu

1. Pizza u babičky si vyhrazuje právo program kdykoliv zrušit bez důvodu.
2. Zrušení je účinné od dne zveřejnění na těchto internetových stránkách.
3. Platnost kartiček s alespoň jedním originálním razítkem babičky zůstává zachována pro nasbírání zbývajícího počtu razítek, maximálně však po dobu dvou měsíců po zrušení programu.

V. Vyjádření souhlasu s těmito pravidly

1. Práva a povinnosti stran z tohoto programu se řídí výlučně těmito pravidly.
2. Jakákoliv jejich zkrácená verze (zejména uvedená na kartičkách) je pouze informativní.
3. Každým předložením kartičky k orazítkování vyjadřujete svůj souhlas s pravidly programu ve znění účinném v den předložení.

VI. Platnost a změna pravidel

1. Tato pravidla mohou být kdykoliv změněna. Nové znění pravidel musí být uveřejněno alespoň 30 dní přede dnem účinnosti změny.
2. Znění těchto pravidel je účinné ode dne 3.4.2015.